การคุ้มครองลิขสิทธิ์

การคุ้มครองลิขสิทธิ์ ให้กับบริษัท UFA656 ที่ได้รับลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องภายใต้กรรมสิทธิ์ ของ UFABET ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาโดยชอบธรรม สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมายเพื่อป้องกันการละเมิดโดย ผู้เข้าใช้บริการ

ความหมายของ การคุ้มครองลิขสิทธิ์

ข้อความ รูปภาพ เพลงประกอบในเกมล้วนแต่เป็นลิขสิทธิ์ ของทางบริษัททั้งสิ้น ซึ่งผู้เข้าใช้งาน ไม่มีสิทธิ์ในเรื่องนั้น ๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตจากทางบริษัท กล่าวได้ว่า“ลิขสิทธิ์” คือ สิทธิต่าง ๆ ที่มีผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อยู่ และ อนุญาตที่ให้เป็นไปตามกฏหมาย ( พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ทางคอมพิวเตอร์, พ.ร.บ.คุ้มครองเทคโนโลยีสารสนเทศ )

ข้อห้ามเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์บนเว็บ ufabet

  1. ไม่ให้มีการถ่ายทอดซ้ำ หรือใช้ภาพวีดีโอไปนำเสนอ โดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทของสงวนสิทธิ์ในทุกกรณี
  2. เนื้อหาจากเว็บ www.UFA656.io ห้ามลอกเลียนแบบโดยเด็ดขาด 
  3. การนำ ภาพ หรือดัดแปลงภาพ เพื่อนำไปใช้เผยแพร่ แอบอ้างหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ก็ถือเป็นการละเมิดเช่นกัน
  4. หากทางเว็บ UFABET พบผู้ใช้กระทำความผิดใดหรือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ทางบริษัทจะทำการปิดบัญชีของท่านทันที

สิ่งที่ได้รับจากการคุ้มครองลิขสิทธิ์

  1. ป้องกัน และ คุมการสร้างภาพลักษณ์ ที่ไม่ดีจากการแอบอ้างชื่อ รวมถึง การละเมิดลิขสิทธิ์
  2. เชื่อมั่นได้ว่าได้รับการใช้งานที่สมบูรณ์แบบถูกต้อง และ ชอบธรรม โดยไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด

Copyright Protection

The company UFA656 is licensed and has received the right copyright under the ownership of UFABET, which is the rightful owner of intellectual property. (All rights reserved by law) provide copyright protection. to prevent violations by service users

Piracy on the web UFABET

“Copyright” is various rights that the copyright owner has, such as images, text, including game soundtracks. The user has no rights in that regard. must be allowed to comply with the law (Copyright Act. , Computer Copyright Act , Information Technology Protection Act)

Piracy on the web UFABET

The company reserves the right Customers are prohibited from re-transmitting. or use unauthorized video presentations

Do not plagiarize content from the web. www.UFA656.today which is an infringement of intellectual property rights

Using images or modifying images without permission. Used to impersonate, including for other purposes

Control access to the website to prevent abnormal or fraudulent bets against the website if the user commits an offence. The company will close your account immediately.

Benefits gained from copyright protection

  1. can prevent copyright infringement by users Including preventing the creation of a bad reputation from impersonating names, including copyright infringement.
  2. Protected from copyright infringement. Let’s trust that it has been used in a perfect, accurate and fair