นักเขียน

ข้อมูลการติดต่อ

E-mail : [email protected]

Linkedin : Kittitat Supawaropad

นักเขียน

กิตติทัศน์ ศุภวโรภาส

“ เปิดโลกกว้างกับการเดิมพันออนไลน์ ที่มีบริการมาตรฐาน ได้รับการรับรองจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก เล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ ยั่งยืน เพื่อให้คนไทยได้มีโอกาสได้พบกับ การเดิมพันที่หลากหลาย เล่นได้อย่างปลอดภัยเหมือนกับเล่นหวยรัฐบาลไทย ”

ประวัติการทำงาน

2018 – ปัจจุบัน : Digital-Editor Manager

ทำงานที่ บริษัท UFABET656 บรรณาธิการคอมลัมนิสต์ ควบคุม ดูแลการออกแบบภาพ และ เนื้อหา รวมถึงตรวจสอบความเรียบร้อย

2015 – 2018 : General Marketing Project 

ทำงานที่ Central group รับผิดชอบการเปิดตัวสินค้า ช่องทาง Online , ปรับปรุง และ วางแผนกลยุทธ์ในแต่ละแคมเปญ รวมถึง แผนการสื่อสาร ทาง โซเชียล มีเดีย

2012 – 2015 : Merchadiser CWX
ทำงานที่ บจก. IMB  นำเข้า ลิขสิทธิ์ สินค้า และ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ที่คิดค้นเทคโนโลยีการสื่อสาร ทางระบบไร้สาย

ประวัติการศึกษา

2010 : จบปริญญาตรี จาก คณะวิศวกรรมศาตร์ สาขา การบริหารระบบ จาก มหาวิทยาลัย มหิดล วิทยาเขต ศาลายา
2012 : จบปริญญาโท จากคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)